VII. Kémiai Tudományok Osztálya

A hónap publikációja

Az osztály havi rendszerességgel tervezi közérthető formában bemutatni a szakterületünket és határterületeit érintő friss és kiemelkedő jelentőségű, már publikált közleményeket, melyeket Vancsó Gyula, az MTA külső tagja vezette ad hoc bizottság értékel. A bizottság tovább tagjai: Peter Stang, az MTA külső tagja és Penke Botond, az MTA rendes tagja. Célunk az, hogy hatékonyabban reklámozzuk a kémia új és érdekes eredményeit a szakemberek és kollégák mellett a szakújságírók, a vállalkozók, a kémia iránt érdeklődő vállalatok és üzletemberek számára is.

június hónap kiemelt publikációi

-Modeling the mechanical properties of polypropylene/lignin/flax hybrid composites
-Ferrofluids and bio-ferrofluids: looking back and stepping forward
-Development of a microplate-format direct optode sensor for ultra-high-throughput environmental and wastewater monitoring of Pb2+

május hónap kiemelt publikációja

- Bioorthogonal Ligation-Activated Fluorogenic FRET Dyads
- Interaction of resorcinol-formaldehyde carbon aerogels with water: A comprehensive NMR study
- Bioactive clerodane diterpenes of giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.) root extract

április hónap kiemelt publikációi

-Revealing hidden features of a Japanese articulated iron lobster via non-destructive local elemental analysis and 3D imaging
-Rape, sunflower and forest honeys for long-term environmental monitoring: Presence of indicator elements and non-photosynthetic carbon in old Hungarian samples
-The effects of glycols on molecular mobility, structure, and permeability in stratum corneum

március hónap kiemelt publikációi

- Peptide epitope-imprinted polymer microarrays for selective protein recognition. Application for SARS-CoV-2 RBD protein, Chemical Science, 2022, 13
-Extended similarity indices: the benefits of comparing more than two objects simultaneously. Part 1: Theory and characteristics, 2021, 13; Article No: 32
-Assessment of Fatty Acid-Specific Lipolysis by In Vitro Digestion and GC-FID, Nutrients, 2021, 13(11)

február hónap kiemelt publikációi

- Self-assembly of Discrete Metal–Organic Cages into Supramolecular Nanoparticles for Intracellular Protein Delivery, Angew.Chem.Int.Ed. 2021, volume 60, 5429-5435
- Szerves szennyezők kén(IV) segítségével történő oxidatív eltávolítása nyersvízből, Environmental Pollution, 2022, 294, 118625
- Búzakorpa enzimes hidrolízis hatékonyságának növelése Bacillus baktérium törzsek és konzorciumának alkalmazásával, Bioresource Technology, Volume 343, January 2022, 126092

Január hónap kiemelt publikációi

- A jód-oxosavak szerepe a légköri aeroszol nukleációban, Science, 2021, volume 371, 589-595
- Fehérjék hotspotjainak feltérképezése optimált fragmens farmakofórokkal, Nature Communications, 2021, volume 12, 3201
- A FarmakoSTORM nanofarmakológiai módszerrel igazolta a cariprazine kötődését a Calleja-szigetek szemcsesejtjein, Nature Communications, 2021, volume 12, 6505

December hónap kiemelt publikációi

-Feltételesen aktiválható, látható fényre érzékeny fotolabilis védőcsoportok, Journal of the American Chemical Society, 2020, volume 142, 15164-15171
- Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék előállítása és összetételének hangolása szikrakisülési generátorral, Scientific Reports 2021, volume 11, 5117
-NORD spektroszkópia: villámgyors mérések holtidő nélkül, Angew Chem Int. Ed., 2021 volume 60, 13587-13590

November hónap kiemelt publikációi

-Alfa ciklodextrin hatása a víztranszportra, a sejtek vízfelvételére és az élettartamra Aging 2021, volume 13, issue 2, 1718-1728
-1Hα detektálású, szelektív NMR mérések rendezetlen fehérjék funkcionálisan releváns cisz/transz prolin izomereinek kimutatására: minor formák jellemzése, a foszforiláció hatása, proteomban való előfordulás, Angewandte Chemie, 2021, 60, 2-11
-Az elimináció és nukleofil szubsztitúció atomi-szintű dinamikájának felderítése a F− + CH3CH2Cl reakció esetén, Nature Chemistry, 2021, 13, 977-981

Szeptember hónap kiemelt publikációi

-A nagy molekulák kölcsönhatásai még a legmegbízhatóbb kvantumkémiai módszerek számára is kihívást jelenthetnek, Nature Communications 2021, 12, 3927
-A GTP kötődés szerkezeti következményei a KRAS fehérje mediált jelátvitelre, Chemcal Science 2020, 11, 9272-9289
-Szénalapú nanoanyagok (grafén-oxid) hatása az aerob granulált iszapos szennyvíztisztítási technológiára, Journal of Hazardous Materials 2020, 389, 121905

Augusztus hónap kiemelt publikációi

-A környezeti szempontból jelentős koncentrációjú antibiotikumok hatása a rezisztens/érzékeny baktériumkultúrák populációs arányára, valamint a nagyhatékonyságú oxidációs kezelésre szennyvízmátrixban, Science of The Total Environment, 2021, 754, 142181 -142192
-Végre összhangban a kísérlettel: a Cl + C2H6 reakció dinamikájának elméleti vizsgálata, J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 4762-4767

Július hónap kiemelt publikációi

-BNT162b2 vaccine induces neutralizing antibodies and poly-specific T cells in humans Nature, 2021, 595, 572-577
-Nucleoside-modified VEGFC mRNA induces organ-specific lymphatic growth and reverses experimental lymphedema, Nature Communications, 2021, Jun 8;12(1):3460.

Június hónap kiemelt publikációi

-Alkáli fémionokkal való aktiválás biztosítja a vízzel és szén-dioxiddal táplált elektrolizálók hatékony működését, Nature Energy 2021, 6, 439-448
-Proteomimetikus, fehérje-funkciót felismerő foldamer felszín fragmensek, Chemical Science, 2020,11, 10390-10398
-A grafén-oxid méretfüggő aggregációja, Carbon, 2020, 160, 145-155

Május hónap kiemelt publikációi

-Röntgendiffrakciós és elektrofil fragmensek szűrővizsgálata a SARS-CoV-2 koronavírus fő proteázán, Nature Communication, 2020, Oct 7; 11(1):5047
-Egyedi natív SARS-CoV-2 virionok topográfiája, tüskefehérje-dinamikája és nanomechanikája, Nano Letters, 2021, 21, 2675-2680