VII. Kémiai Tudományok Osztálya

A hónap publikációja

Az osztály havi rendszerességgel tervezi közérthető formában bemutatni a szakterületünket és határterületeit érintő friss és kiemelkedő jelentőségű, már publikált közleményeket, melyeket Vancsó Gyula, az MTA külső tagja vezette ad hoc bizottság értékel. A bizottság tovább tagjai: Peter Stang, az MTA külső tagja és Penke Botond, az MTA rendes tagja. Célunk az, hogy hatékonyabban reklámozzuk a kémia új és érdekes eredményeit a szakemberek és kollégák mellett a szakújságírók, a vállalkozók, a kémia iránt érdeklődő vállalatok és üzletemberek számára is.

2023. augusztus hónap kiemelt publikációi

-Polymorphic amyloid nanostructures of hormone peptides involved in glucose homeostasis display reversible amyloid formation
-MeSesamol, a bio-based and versatile polar aprotic solvent for organic synthesis and depolymerization

2023. május hónap kiemelt publikációi

- Diastereomeric Derivatization for Chromatography
-Pauciflorins A–E, Unexpected Chromone-Monoterpene-derived Meroterpenoids from Centrapalus pauciflorus
-Glycosaminoglycan Analysis of FFPE Tissues from Prostate Cancer and Benign Prostate Hyperplasia Patients Reveals Altered Regulatory Functions and Independent Markers for Survival

2023. április hónap kiemelt publikációi

-A synthetic machine learning framework for complex crystallization processes: the case study of the second-order asymmetric transformation of enantiomers
- What to drink? Microplastic problems, current situation

2023. február hónap kiemelt publikációi

-Turning Red without Feeling Embarrassed─Xanthenium-Based Photocages for Red-Light-Activated Phototherapeutics
-Morphological Control Over Gel Structures of Mixed Semiconductor-Metal Nanoparticle Gel Networks with Multivalent Cations

2023. január hónap kiemelt publikációi

-Delamination of Layered Double Hydroxide in Ionic Liquids under Ambient Conditions
-Functionalizing aerogels with tetraazamacrocyclic copper(II) complexes: Nanoenzymes with superoxide dismutase activity
-Optimisation of PET glycolysis by applying recyclable heterogeneous organocatalysts

2022. december hónap kiemelt publikációi

- Catalytic Decomposition of Long-Chain Olefins to Propylene via Isomerization-Metathesis Using Latent Bicyclic (Alkyl)(Amino)Carbene-Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts
- Monitoring Protein Global and Local Parameters in Unfolding and Binding Studies: The Extended Applicability of the Diffusion Coefficient—Molecular Size Empirical Relations
- Enantioselective high-performance liquid chromatographic separation of fluorinated ß-phenylalanine derivatives utilizing Cinchona alkaloid-based ion-exchanger chiral stationary phases

2022. október hónap kiemelt publikációi

- Multifunctional microfluidic chips for the single particle inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of inorganic nanoparticles
- Preparation and structure analyses of Sn-bentonite for pertechnetate removal
- Thiolated cationic poly(aspartamides) with side group dependent gelation properties for the delivery of anionic polyelectrolytes

2022. szeptember hónap kiemelt publikációi

-Conjugation between 3D and 2D aromaticity: does it really exist? The case of carborane-fused heterocycles
-Omicron Binding Mode: Contact Analysis and Dynamics of the Omicron Receptor-Binding Domain in Complex with ACE2

2022. július hónap kiemelt publikációi

-Deterministic approximation for the nucleation-growth type model of nanoparticle formation: a validation against stochastic simulation
-Functional stability of novel homogeneous and heterogeneous cation exchange membranes for abiotic and microbial electrochemical technologies
-Nature of the Pt-Cobalt-Oxide surface interaction and its role in the CO2 Methanation

2022. június hónap kiemelt publikációi

-Modeling the mechanical properties of polypropylene/lignin/flax hybrid composites
-Ferrofluids and bio-ferrofluids: looking back and stepping forward
-Development of a microplate-format direct optode sensor for ultra-high-throughput environmental and wastewater monitoring of Pb2+

2022. május hónap kiemelt publikációi

- Bioorthogonal Ligation-Activated Fluorogenic FRET Dyads
- Interaction of resorcinol-formaldehyde carbon aerogels with water: A comprehensive NMR study
- Bioactive clerodane diterpenes of giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.) root extract

2022. április hónap kiemelt publikációi

-Revealing hidden features of a Japanese articulated iron lobster via non-destructive local elemental analysis and 3D imaging
-Rape, sunflower and forest honeys for long-term environmental monitoring: Presence of indicator elements and non-photosynthetic carbon in old Hungarian samples
-The effects of glycols on molecular mobility, structure, and permeability in stratum corneum

2022. március hónap kiemelt publikációi

- Peptide epitope-imprinted polymer microarrays for selective protein recognition. Application for SARS-CoV-2 RBD protein, Chemical Science, 2022, 13
-Extended similarity indices: the benefits of comparing more than two objects simultaneously. Part 1: Theory and characteristics, 2021, 13; Article No: 32
-Assessment of Fatty Acid-Specific Lipolysis by In Vitro Digestion and GC-FID, Nutrients, 2021, 13(11)

2022. február hónap kiemelt publikációi

- Self-assembly of Discrete Metal–Organic Cages into Supramolecular Nanoparticles for Intracellular Protein Delivery, Angew.Chem.Int.Ed. 2021, volume 60, 5429-5435
- Szerves szennyezők kén(IV) segítségével történő oxidatív eltávolítása nyersvízből, Environmental Pollution, 2022, 294, 118625
- Búzakorpa enzimes hidrolízis hatékonyságának növelése Bacillus baktérium törzsek és konzorciumának alkalmazásával, Bioresource Technology, Volume 343, January 2022, 126092

2022. január hónap kiemelt publikációi

- A jód-oxosavak szerepe a légköri aeroszol nukleációban, Science, 2021, volume 371, 589-595
- Fehérjék hotspotjainak feltérképezése optimált fragmens farmakofórokkal, Nature Communications, 2021, volume 12, 3201
- A FarmakoSTORM nanofarmakológiai módszerrel igazolta a cariprazine kötődését a Calleja-szigetek szemcsesejtjein, Nature Communications, 2021, volume 12, 6505

2021. december hónap kiemelt publikációi

-Feltételesen aktiválható, látható fényre érzékeny fotolabilis védőcsoportok, Journal of the American Chemical Society, 2020, volume 142, 15164-15171
- Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék előállítása és összetételének hangolása szikrakisülési generátorral, Scientific Reports 2021, volume 11, 5117
-NORD spektroszkópia: villámgyors mérések holtidő nélkül, Angew Chem Int. Ed., 2021 volume 60, 13587-13590

November hónap kiemelt publikációi

-Alfa ciklodextrin hatása a víztranszportra, a sejtek vízfelvételére és az élettartamra Aging 2021, volume 13, issue 2, 1718-1728
-1Hα detektálású, szelektív NMR mérések rendezetlen fehérjék funkcionálisan releváns cisz/transz prolin izomereinek kimutatására: minor formák jellemzése, a foszforiláció hatása, proteomban való előfordulás, Angewandte Chemie, 2021, 60, 2-11
-Az elimináció és nukleofil szubsztitúció atomi-szintű dinamikájának felderítése a F− + CH3CH2Cl reakció esetén, Nature Chemistry, 2021, 13, 977-981

  • 15 találat
  • További