VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2023. november hónap kiemelt publikációi

2023. december 5.

Dual functionality of ferrocene-based metallopolymers as radical scavengers and nanoparticle stabilizing agents

Ferrocén alapú metallopolimerek kettős funkciója gyökfogóként és nanorészecske stabilizálóként

Nanoscale, 2023
Nizar B. Alsharif1 , Tibor Gergo Halmágyi2, Mark A. Hempenius3, G. Julius Vancso3, Corinne Nardin2 and Istvan Szilagyi1

1MTA-SZTE Lendület Biokolloidok Kutatócsoport, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, F-64053 Pau, France
3Sustainable Polymer Chemistry, University of Twente, NL-7522NB Enschede, the Netherlands

Szakmai összefoglaló
Kolloid- és anyagkémiai módszerekkel antioxidáns hatású stabilis „nanozyme” (enzimutánzó nanoanyag) diszperziók kerültek kifejlesztésére latex nanorészecskék, poli(ferrocenil-szilán) fémorganikus poliion és aszkorbinsav felhasználásával. Az eredmények alapján elmondható, hogy az előállított „nanozyme” részecskék ígéretes antioxidáns hatóanyagok lehetnek heterogén rendszerekben, például ipari gyártási folyamatokban, ahol antioxidánsok szükségesek az elfogadható termékminőség fenntartásához.


Alternating Stereospecificity upon Central-Atom Change: Dynamics of the F + PH2Cl SN2 Reaction Compared to its C- and N-Centered Analogues

A központi atom cseréje váltakozó sztereospecificitást okoz az SN2 reakciókban: az F− + PH2Cl SN2 reakció dinamikája a C- és N-centrumú analógokkal összehasonlítva

Chemistry − A European Journal, 2023
Anett Giricz, Gábor Czakó, Dóra Papp

MTA-SZTE Lendület Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoport, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

Szakmai összefoglaló
Egy foszfor-centrumú ion-molekula reakció dinamikáját vizsgáljuk nagypontosságú számítógépes szimulációkkal, különös tekintettel a sztereokémiára. A reakció két fő útvonala a bimolekuláris nukleofil szubsztitúció (SN2) és a proton-átadás, ahol az előbbi több, egymással versengő, retenciós vagy inverziós mechanizmust követhet. A szén- és nitrogén-centrumú hasonló reakciókkal összevetve új összefüggéseket tárunk fel, amelyek segítik a kémiai reakciók alapvető folyamatainak atomi szintű megértését.

Nature-inspired self-similar carbon nanotubes-nonwoven nanostructured materials for fog harvesting applications

Természet által inspirált önhasonló szén nanocső – nemszőtt nanoszerkezetek ködszüretelő alkalmazásokra

Composites Communications, 2023
Siddharth Shukla1, Sumit Sharma1,2,3, Kamlesh Koul2, Harshvardhan Saraswat4, Lívia Vásárhelyi 3, Amit Rawal1, Ákos Kukovecz3

1Department of Textile and Fibre Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi, India
2Elofic Industries Limited, Faridabad, Haryana, India
3Interdisciplinary Excellence Centre, Department of Applied and Environmental Chemistry, University of Szeged, H-6720, Rerrich Béla tér 1, Szeged, Hungary
4MLV Textile & Engineering College, Bhilwara, India

Szakmai összefoglaló
A napjainkban világszerte egyre súlyosbodó édesvízválság leküzdése érdekében a Salsola crassa növényhez fordultunk inspirációkéért. A növény szerkezetének önhasonló szén nanocsövek és nemszőtt nanoszerkezetű anyagok felhasználásával történő újrateremtésével rendkívül hatékony, 2167 mg cm(-2) h(-1) h(-1) ködszüretelési sebességet értünk el. A nemszőtt anyagok porózus szerkezetét röntgen mikroCT analízissel elemeztük, és összefüggésbe tudtuk hozni a ködgyűjtő tulajdonságaikkal.