VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2024. áprilisi hónap kiemelt publikációi

2024. április 30.

Magnetic hydrogel-based flexible actuators: A comprehensive review on design, properties, and applications

Mágneses hidrogél alapú rugalmas aktuátor: tervezés, tulajdonság és alkalmazás

Chemical Engineering Journal, 2023
Yuan He1, Jie Tang1, Yang Hu1, Sen Yang2, Feng Xu3,4, Miklos Zrínyi5, Yong Mei Chen1

1College of Bioresources Chemical and Materials Engineering, National Demonstration Center for Experimental Light Chemistry Engineering Education, Shaanxi University of Science & Technology, Xi’an, PR China
2School of Physics, MOE Key Laboratory for Nonequilibrium Synthesis and Modulation of Condensed Matter, State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, PR China
3The Key Laboratory of Biomedical Information Engineering of Ministry of Education, School of Life Science and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, PR China
4Bioinspired Engineering & Biomechanics Center (BEBC), Xi'an Jiaotong University, Xi’an, PR China
5Laboratory of Nanochemistry, Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Közérthető ismertető
A mágneses aktuátorok térben és időben szabályozott manipulációt tesznek lehetővé. Bemutatjuk a lágy mágneses hidrogélek teljesítményének szabályozását, mechanikai erősítő mechanizmusát, valamint mesterséges ujjak, izmok, katéterek, csillók/mikropillérek, mikrofogók, mikroszelepek, mikromotorok, mikrorobotok újszerű alkalmazásainak módját.

Direct Injection Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI-MS) Analysis of Proteins with High Matrix Content: Utilizing Taylor–Aris Dispersion

Fehérjék analízise közvetlen injektálásos elektroporlasztásos tömegspektrometriával nagy mátrixtartalmú mintákból: a Taylor-Aris diszperzió alkalmazása

Angew. Chem. Int. Ed, 2024
Ruben Szabó, Cynthia Nagy, Attila Gáspár

Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, University of Debrecen, Hungary

Közérthető ismertető
A Taylor-Aris diszperziónak a fehérjealapú gyógyszerek elektroporlasztásos ionizációs tömegspektrometriával történő közvetlen elemzéséhez való alkalmazását (TADA-MS) ismertették Gáspár és mts.-ai. Az elemzés során nincs szükség a fehérje előzetes tisztítására, elválasztására a minta nem MS-kompatibilis mátrixanyagaitól. A módszer új megközelítéssel segítheti a natív fehérjék elemzését, hiszen a fehérjéket natív körülmények között vezethetjük a tömegspektrométerbe.

Gradual Coordination and Reversible P–P Bond Activation of a P3-Unit with Transition Metal Carbonyls

Változtatható koordinációs módok és reverzibilis P–P kötés aktiválás egy P3 egységnek átmeneti fém karbonilekkel

Advanced Science, 2024
Roman Franz1, Dalma Gál2, Clemens Bruhn1, Zsolt Kelemen2, Rudolf Pietschnig1

1Institute for Chemistry and CINSaT, University of Kassel, Germany
2Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Közérthető ismeretető
Munkánk során megmutattuk, hogy reverzibilis foszfor-foszfor kötés aktiválás lehetséges egy három foszfort tartalmazó [3]ferrocenofán esetében. A P3 lánc P–P kötéseinek hasítása több lépésben játszódik le kobalt-karbonil jelenlétében, mely során különböző komplexálási módok figyelhetőek meg. A folyamat megfordítható nukleofil vegyületek jelenlétében. A folyamat reverzibilitása, valamint az egy foszfort tartalmazó egységek jelenléte felveti e vegyületcsalád alkalmazását P+ transzfer reagensként.