VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2024. január hónap kiemelt publikációi

2024. január 30.

Aqueous heterocoagulation-driven assembly of graphene oxide and polycation-coated sulfur particles for nanocomposite Li-S battery cathodes

Grafén-oxid és polikationnal fedett kénrészecskék heterokoaguláció által vezérelt rendeződése és felhasználása nanokompozit Li-S elemek katódanyagaként

Journal of Colloid and Interface Science, 2024
Péter B. Nagy1, Lakshmi Shiva Shankar2, Márton Szabados3, Hala Roumia1, Ákos Kukovecz4, Robert Kun2,5, Tamás Szabó1

1Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged, Hungary
2Institute of Materials and Environmental Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Budapest, Hungary
3Department of Organic Chemistry, University of Szeged, Hungary
4Department of Applied and Environmental Chemistry, University of Szeged, Hungary
5Department of Chemical and Environmental Process Engineering, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Szakmai összefoglaló
Tanulmányunkban kén, polikation és grafén-oxid tartalmú terner kompozitokat állítottunk elő elektromos energiatárolási felhasználás céljából. Azt találtuk, hogy a polielektrolit és a kolloid részecskék az izoelektromos ponton túli tömegarányokban vonzó kölcsönhatásokat közvetítenek, amelyek gyors heteroaggregációhoz vezetnek és csökkentik a Li-poliszulfid migrációját. A kompozit katód kiemelkedően nagy kapacitásretencióval és coulombi hatékonysággal rendelkezik 100 töltési-kisütési ciklus után.

Közérthető ismertető
A redukált grafén-oxid (rGO/polikation/kén) kompozitok ígéretes katódanyagok a Li-S akkumulátorokban, mivel a szénhordozóban homogén módon eloszlatott kén klaszterek figyelemre méltó élettartamot biztosítanak a Li-S cellák számára. A kén magas diszperzitásfokának elérése érdekében új, pusztán vizes kolloid diszperziókat alkalmazó, környezetbarát és gazdaságos szintézismódszert dolgoztunk ki.

N-Fluoroalkylated Morpholinos – a New Class of Nucleoside Analogues

N-Fluoralkilezett morfolínók – a nukleozidanalógok egy új csoportja

Chemistry – A European Journal, 2023
Nóra Debreczeni1, Judit Hotzi1, Miklós Bege1,2,3, Miklós Lovas1, Erika Mező1,4, Ilona Bereczki1,4, Pál Herczegh1, Lóránd Kiss5, Anikó Borbás1

1Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Debrecen, Hungary
2Institute of Healthcare Industry, University of Debrecen, Hungary
3MTA-DE Molecular Recognition and Interaction Research Group, University of Debrecen, Hungary
4Pharmamodul Research Group, University of Debrecen, Hungary
5Institute of Organic Chemistry, Stereochemistry Research Group, Research Centre for Natural Sciences, Budapest, Hungary

Szakmai összefoglaló
A ribóz helyett morfolingyűrűt tartalmazú nukleozid-analógok (morfolínók) fontos építőelemei a Duchenne-féle izomsorvadás kezelésében használt genetikai gyógyszereknek. A tumorellenes és antivirális terápia alapvető gyógyszerei között számos fluortartalmú nukleozid származék található. Érdekes módon eddig fluortartalmú morfolínókat nem állítottak elő. Két útvonalat dolgoztunk ki olyan morfolínó-nukleozidok szintézisére, melyek nitrogénjéhez fluorozott alkilcsoport (pl. trifuormetil, mono-, di-, trifluoretil) kapcsolódik, ezzel elsőként kombináltuk a morfolínó-szerkezetet fluortartalmú csoportokkal.

Közérthető ismertető
Teljesen új típusú, fluortartalmú vegyületeket állítottunk elő, amelyek kémiai rokonságot mutatnak tumor-, és vírusellenes gyógyszerhatóanyagokkal, ezért maguk is érdekes, a gyógyászatban is hasznosítható biológiai tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Ehhez olyan szintetikus kémiai módszereket használtunk és fejlesztettünk tovább, amelyek alkalmasak hasonló, vagy még érdekesebb molekulák előállítására.