VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2023. december hónap kiemelt publikációi

2024. január 2.

Microwave-assisted, ionic liquid-catalyzed aminolysis and alcoholysis of phosphinic derivatives; The interconversion of phosphinates and phosphinic amides

Foszfinsav-származékok mikrohullámmal segített, ionfolyadék által katalizált aminolízise és alkoholízise; Foszfinátok és foszfinsav-amidok egymásba alakítása

Green Chemistry, 2023
György Keglevich1, Nikoletta Harsági1, Sarolta Szilágyi1

1Department of Organic Chemistry and Technology, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Szakmai összefoglaló
Egy klórmentes egyszerű eljárást dolgoztunk ki alkilamino-3-foszfolén-oxidok előállítására és alkilamino-foszfolán-oxidok diasztereoszelektív szintézisére a megfelelő gyűrűs foszfinátok mikrohullámmal segített és ionfolyadékkal katalizált aminolízisével. Az ellentétes reakciót, a gyűrűs foszfinsav-amidok alkoholízisét szintén megvalósítottuk. A foszfinátok és foszfinsav-amidok egymásba alakíthatósága általánosabb érvényű lehet.

Membrane Electrode Assembly for Electrocatalytic CO2 Reduction: Principle and Application

Membrán-elektród együttesek elektrokémiai CO2 reduckióhoz: alapvetések és alkalmazások

Angewandte Chemie International Edition, 2023
Zheng Zhang1,2, Xin Huang1, Zhou Chen1, Junjiang Zhu1, Balázs Endrődi3, Csaba Janáky3, Dehui Deng2

1Hubei Key Laboratory of Biomass Fibers and Eco-dyeing & Finishing, College of Chemistry and Chemical Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan, China
2State Key Laboratory of Catalysis, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Science, Dalian, China
3Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged, Hungary

Szakmai összefoglaló
Az elektrokémiai CO2 átalakítás egy gyorsan növekvő tudományterület, mivel az ilyen típusú technológiák egyszerre teszik lehetővé különböző vegyipari platform-molekulák (pl. szén-monoxid, etilén) előállítását és a CO2 hasznosítását. Ebben a közleményben összefoglaltuk az elektrolizáló cella központi elemének, a membrán-elektród együttesnek a legfontosabb tulajdonságait, a kihívásokat, és azonosítottuk a lehetséges fejlesztési irányokat az iparosítás felé.

Many-Body Methods for Surface Chemistry Come of Age: Achieving Consensus with Experiments

A pontos kvantumkémiai soktest módszerek felnőttek a felületkémia kihívásaihoz: számítások és mérések összhangba kerültek

Journal of the American Chemical Society, 2023
Benjamin X. Shi1, Andrea Zen2, Venkat Kapil1, Péter R. Nagy3, Andreas Grüneis4, Angelos Michaelides1

1Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge
2Department of Earth Sciences, University College London
3Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest University of Technology and Economics
4Institute for Theoretical Physics, TU Wien

Szakmai összefoglaló
A molekulák felületi kötődése kritikus pl. a heterogén katalízis vagy gáztárolás leírásában. A 20 éve halmozódó eltérések után először sikerült 3 fejlett számítást és 3 újraértelmezett mérést azonos eredményre hozni a reprezentatív MgO felületen kötött CO esetén. Különösképpen a BME-n a nyílt MRCC programban fejlesztett LNO-CCSD(T) módszerünkkel sikerült eddig elérhetetlen pontosságú számításokat végezni széles körben elérhető költséggel, ami új utat nyit a pontos felületkémiai modellezésben.