VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2023. szeptember hónap kiemelt publikációi

2023. október 10.

Coupled Cluster Molecular Dynamics of Condensed Phase Systems Enabled by Machine Learning Potentials: Liquid Water Benchmark

Coupled cluster molekula dinamika tömbfázisú rendszerekre a gépi tanulás alapú potenciálok segítségével: referencia számítás a folyadék fázisú vízre

Physical Review Letters, 2022.
János Daru1,2, Harald Forbert3, Jörg Behler4, Dominik Marx1

1Lehrstuhl für Theoretische Chemie, Ruhr–Universität Bochum, 44780 Bochum, Germany
2Eötvös Loránd University, Department of Organic Chemistry, Budapest, Hungary
3Center for Solvation Science ZEMOS, Ruhr–Universität Bochum, Bochum, Germany
4Universität Göttingen, Institut für Physikalische Chemie, Theoretische Chemie, Göttingen, Germany

Szakmai összefoglaló
A közlemény az új CCMD eljárást mutatja be, amely a gépi tanuláson és a lokális korrelációs módszereken alapul. Az eljárás segítségével tömbfázisú rendszerek (folyadékok, oldatok, szilárd anyagok) esetén is lehetővé vált olyan pontos leírás, ami korábban csak gázfázisú molekulák esetén volt elérhető. A CCMD-t a szobahőmérsékletű vízre alkalmazva sikerült ennek a komplex rendszernek minden fontosabb kísérleti eredményét visszakapni, tisztán elméleti úton.


Quantum Nuclear Delocalization and its Rovibrational Fingerprints

Atommagok kvantumos delokalizációja és annak rezgési-forgási ujjlenyomatai

Angewandte Chemie International Edition, 2023.
Simkó Irén1,2, Christoph Schran3, Fabien Brieuc3, Fábri Csaba1, Oskar Asvany4, Stephan Schlemmer4, Dominik Marx3, Császár Attila Géza1

1 MTA-ELTE Complex Chemical Systems Research Group, Budapest, Hungary
2 Hevesy György PhD School of Chemistry, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
3 Lehrstuhl für Theoretische Chemie, Ruhr-Universität, Bochum, Germany
4 I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Germany

Szakmai összefoglaló
Közel egzakt kvantummechanikai számítások végzésével sikerült felfedni, hogy a HHe3+ összegképletű van der Waals komplex, melyben a HHe2+ kvázilineáris molekulaiont egy He atom szolvatálja, káprázatos példa arra, hogy az atommagok is jelentős mértékben delokalizálódhatnak: a rendszer minden egyes kvantumállapotában a szolvatáló He atom minimálisan aszimmetrikus tóruszt alkot a központi proton körül. Ilyen mértékű delokalizációt eddig csak a rendkívül könnyű elektronok esetén sikerült kimutatni, a sokkal nehezebb atommagok esetében nem. A számítások azt is megmutatták, hogyan befolyásolják a különböző rezgési gerjesztések a tórusz térbeli szerkezetét.

Közérthető ismertető
A kvantumkémia egyetemi tananyagot képező törvényei szerint a molekulákban lévő atommagok lokális mozgást végeznek egy ún. egyensúlyi szerkezet kis környezetében. Ez a közlemény az atommagok nagymértékű delokalizációjára mutat példát a HHe+3 molekulakomplex esetében: míg a komplex egyensúlyi szerkezete T alakú és planáris (kétdimenziós), addig a valódi szerkezet térbelivé (háromdimenzióssá) válik, a szolvatáló He atom magsűrűsége egy nagy kiterjedésű tórusszal jellemezhető. A vizsgálat bemutatja azt is, hogy a delokalizáció miképpen változik a komplex rezgéseinek függvényében: a magsűrűséget jellemző tórusz megmarad, de különböző mértékben, jól értelmezhetően felhasad.