VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2024. február hónap kiemelt publikációi

2024. március 4.

Investigation of the functionality of macromolecules in the rheological and baking properties of oat milling fractions

A makromolekulák funkcionalitásának vizsgálata a zabőrlemény reológiai és sütési tulajdonságaiban

Food Hydrocolloids, 2024
Renáta Németh1, Alexandra Farkas1, Edit Martin1, Annamária Gaál1, Eszter Schall1, Róza Szilágyi1, Sándor Tömösközi1

1Research Group of Cereal Science and Food Quality, Department of Applied Biotechnology and Food Science, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Szakmai összefoglaló
A kutatás vizsgálja a zab összetevőinek technológiai viselkedésre gyakorolt hatását, frakcionálással előállított, különböző szemcseméretű zabőrlemények bevonásával. Megállapítható, hogy a frakcionálás során növekvő rost-, fehérje- és lipidtartalom nagyobb vízfelvételt, viszkózusabb gélt és stabilabb tésztaszerkezet eredményez, amelyhez kedvező sütőipari tulajdonságok is társultak. Munkánk hozzájárulhat a zab összetevőinek funkcionalitásával kapcsolatos ismereteink bővítéséhez és a több élelmi rost fogyasztását támogató új, rostban gazdag zabalapú termékek kifejlesztéséhez is.

Two-Photon Fluorescent Chemosensors Based on the GFP-Chromophore for the Detection of Zn2+ in Biological Samples – From Design to Application

GFP-kromofóron alapuló, biológiai mintákban alkalmazható kétfoton fluoreszcens cink kemoszenzorok – a tervezéstől az alkalmazásig

Sensors and Actuators B. Chemical, 2024
Attila Csomos1,2, Ervin Kovács3, Miklós Madarász4, Flóra Fedor4,5, Anna Fülöp1, Gergely Katona6, Balázs Rózsa4,5,6, Zoltán Mucsi 1,4,7

1Department of Chemistry, Femtonics Ltd., Budapest, Hungary
2Hevesy György PhD School of Chemistry, ELTE, Budapest, Hungary
3Institute of Materials and Environmental Chemistry, HUN-REN Research Centre for Natural Sciences, Budapest, Hungary
4BrainVisionCenter, Liliom utca 43, H-1094 Budapest, Hungary
5Laboratory of 3D Functional Network and Dendritic Imaging, HUN-REN Institute of Experimental Medicine, H-1083 Budapest, Hungary
6Two-Photon Measurement Technology Research Group, The Faculty of Information Technology, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary
7Faculty of Materials and Chemical Sciences, University of Miskolc, Miskolc, Hungary

Szakmai összefoglaló
A cinkionok kiemelt biológiai szerepe miatt fluoreszcens mikroszkópiás kimutatása az analitikai kémia fontos feladata. A közlemény egy újfajta fluoreszcens cinkszenzor családot mutat be, melynek működési elvét a zöld fluoreszcens protein (GFP) kromofórjának módosítása, ionkötés általi feltételes zárolása biztosítja. A bemutatott szenzorok kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek, alkalmazásuk kétfoton-mikroszkópiában biológiai mintákon lett demonstrálva.