Doktori Tanács

Az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztályának a doktori eljárásra vonatkozó követelményei

Minimumkövetelmények Tára

2014. április 1-től 2021. június 30-ig érvényben lévő doktori minimumkövetelmények

2020. január 1-től hatályos doktori minimumkövetelmények

Intertemporális klauzula:

A Doktori Tanács döntése alapján jelen követelmények 2020. január 1-én lépnek hatályba azzal, hogy azok a pályázók,

akik 2020. január 1. és 2021. június 30. között nyújtják be kérelmüket, választhatnak, hogy a 2020. január 1-én hatályba lépő új, vagy

a 2021. június 30-ig benyújtott pályázati kérelmeknél átmenetileg még alkalmazható korábbi követelmények szerint folyjon-e le az eljárásuk.

Nyilatkozat minimumkövetelmény választásáról

A 2014. április 1-től 2021. június 30-ig érvényben lévő követelményrendszerben felsorolt adatlapok kitölthető változatai és segédletek:

Bizottsági habitusvizsgálat:

A 2020. január 1-től hatályos új követelményrendszerben felsorolt adatlapok kitölthető változatai és segédletek:

A 2020. január 1-től hatályos új követelményrendszer alapján Bizottsági habitusvizsgálathoz:

Az aktuális, 2019. szeptember 1-től hatályos doktori ügyrend

A VI. osztály korábbi doktori ügyrendje