III. Matematikai Tudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottság

Tagok:
Bödör Csaba, az MTA doktora
Gyenesei Attila, PhD
Jordán Ferenc, az MTA doktora
Marincs Ferenc, PhD
Melegh Béla, az MTA doktora
Miklós Dezső, PhD
Miklós István, PhD
Pongor Sándor, az MTA külső tagja
Prohászka Zoltán, az MTA doktora
Simon L. Péter, az MTA doktora
Tóthmérész Béla, a biológiai tudomány doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja

Elnökhelyettes:
Laczkó Krisztina, PhD

Titkár:
Ludányi Zsófia, PhD
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Tel.: +36 1 3429372 / 6031
E-mail: ludanyi [dot] zsofia [at] nytud [dot] hun-ren [dot] hu

Tagok:
Csépe Valéria, az MTA rendes tagja
Csontos Nóra, PhD
Domonkosi Ágnes, PhD
Faragó Sándor, az MTA levelező tagja
Fogarasi Katalin, PhD
Fóris Ágota, PhD
Gercsák Gábor, PhD
Gergely Pál, az MTA rendes tagja
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Lipp Veronika, PhD
Nagy József, PhD
Németh Géza, az MTA doktora
Raátz Judit, PhD
Ruzsa Z. Imre, az MTA rendes tagja
Siptár Péter, az MTA doktora
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Tóth Etelka, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.