III. Matematikai Tudományok Osztálya

Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia a világhírű magyar matematikus, Bolyai János születésének 100. évfordulója tiszteletére 1902-ben alapította meg a tízezer korona értékű nemzetközi elismerést a kiemelkedő matematikai munkák díjazására. Bolyai emlékének ápolásán túl a díj létrehozásának eredeti céljai között szerepelt a hiányzó matematikai Nobel-díj eszmei pótlása is.

A Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjról

A Magyar Tudományos Akadémia a világhírű magyar tudós, a zseniális magyar matematikus, Bolyai János születésének 100. évfordulójára, 1902-ben díjat alapított.

A díjazottak 1905-ben Henri Poincaré,
1910-ben David Hilbert voltak.

Az első díjazott 1905-ben a francia Henri Poincaré, a 19. század egyik legsokoldalúbb matematikusa volt, 1910-ben pedig a német David Hilbert kapta meg az elismerést. Az érem odaítélése az első világháború kitörése után megszakadt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1994-ben alapította újjá az elismerést Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj elnevezéssel. A kitüntetés 25 000 amerikai dollárral, valamint az eredeti minták felhasználásával készült, aranyozott bronzmedállal jár. Az érem egyik oldalát az Akadémia és Budapest képe, másik oldalát a "Bolyai-díj" felirat, évszám, és a díjazott neve díszíti.

A Bolyai-díjat a Magyar Tudományos Akadémia minden ötödik évben adja ki a megelőző tizenöt (korábban tíz) évben bárhol és bármilyen nyelven megjelent legkiválóbb, áttörő jelentőségű, saját új eredményeket, módszereket bemutató matematikai monográfia szerzőjének, tekintetbe véve a szerző előző tudományos munkásságát is.

A díj odaítélése előtt egy évvel az Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya öt rendes tagból és öt kiemelkedő külföldi matematikusból álló bizottságot választ, és kijelöli annak elnökét. A bizottság a díj átadása előtt legkésőbb három hónappal jelentést tesz döntéséről az osztályelnöknek. A bizottság tagjai közül maga választja meg előadóját, aki a díj átadásakor részletesen ismerteti a díjazott munkásságát és erről írásbeli jelentést készít. Az elnök a bizottságban szintén szavaz, és szavazategyenlőség esetén szavazatával dönt.

2000-ben a zsűri a Díjjal Saharon Shelah-ot, a „Cardinal Arithmetic” című könyv szerzőjét jutalmazta.
A 2005-ös év díjazottja Mikhail Gromov orosz származású, Franciaországban élő és alkotó matematikus volt Metric Structures for Riemannian and Non-Riemannian Spaces” című könyvéért.
2010-ben a zsűri Yuri Ivanovich Manin számára Frobenius manifolds, quantum cohomology, and moduli spaces című könyvéért ítélte oda a Díjat.
2015-ben a zsűri Barry Simon számára "Orthogonal polynomials on the unit circle" című könyvéért ítélte oda a Díjat.

A Magyar Tudományos Akadémia 2020-ban a zsűri döntése alapján a díjat Terence Tao-nak az "Nonlinear Dispersive Equations" című könyv szerzőjének ítélte oda.

English

In honour of the 100th anniversary of the birth of world-famous Hungarian mathematician János Bolyai, the Hungarian Academy of Sciences established an international award of ten-thousand crowns for outstanding mathematical works in 1902.

In addition to preserving the memory of Bolyai, the original aim of the award was to fill the gap left by the Nobel Prize in mathematics.

The first laureate in 1905 was Henri Poincaré of France, one of the most versatile mathematicians of the 19th century, and in 1910 David Hilbert of Germany received the award. The awarding of the medal was interrupted after the outbreak of the First World War.

The Hungarian Academy of Sciences re-founded the award in 1994, calling it the János Bolyai International Mathematics Award. The award provides the winner USD 25,000 and a gold-plated bronze medallion made using the original designs.

The Bolyai Prize is awarded every fifth year by the Hungarian Academy of Sciences to the author of the most outstanding, ground-breaking mathematical monograph presenting his/her own new results and methods published anywhere and in any language in the preceding fifteen (previously ten) years, taking into account the author’s previous scientific work.

One year before the prize is awarded, the Section of Mathematics elects a committee consisting of five regular members and five outstanding foreign mathematicians and appoints its chairman. The committee reports on its decision to the department chairman no later than three months before the award is presented. The committee itself chooses its presenter from among its members, who presents the awardee’s work in detail and prepares a written report. The president also votes in the committee, with his/her vote being the deciding one in the event of a tie.