III. Matematikai Tudományok Osztálya

Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia a világhírű magyar matematikus, Bolyai János születésének 100. évfordulója tiszteletére 1902-ben alapította meg a tízezer korona értékű nemzetközi elismerést a kiemelkedő matematikai munkák díjazására. Bolyai emlékének ápolásán túl a díj létrehozásának eredeti céljai között szerepelt a hiányzó matematikai Nobel-díj eszmei pótlása is.

A Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjról

A Magyar Tudományos Akadémia a világhírű magyar tudós, a zseniális magyar matematikus, Bolyai János születésének 100. évfordulójára, 1902-ben díjat alapított.

A díjazottak 1905-ben Henri Poincaré,
1910-ben David Hilbert voltak.

Hosszú idő után, az UNESCO által a matematika nemzetközi évének nyilvánított 2000-ben, az MTA fennállásának 175. éves és a magyar állam alapításának 1000. évfordulója évében az MTA Elnöksége újjáalapította a Díjat. Az MTA Matematikai Tudományok Osztálya által kinevezett nemzetközi zsűri a Díjat, amely 25,000 USD jutalomból és aranyéremből áll, az elmúlt 15 év (korábban 10) legjobb matematikai monográfia szerzőjének ítéli meg.

2000-ben a zsűri a Díjjal Saharon Shelah-ot, a „Cardinal Arithmetic” című könyv szerzőjét jutalmazta.
A 2005-ös év díjazottja Mikhail Gromov orosz származású, Franciaországban élő és alkotó matematikus volt Metric Structures for Riemannian and Non-Riemannian Spaces” című könyvéért.
2010-ben a zsűri Yuri Ivanovich Manin számára Frobenius manifolds, quantum cohomology, and moduli spaces című könyvéért ítélte oda a Díjat.
2015-ben a zsűri Barry Simon számára "Orthogonal polynomials on the unit circle" című könyvéért ítélte oda a Díjat.

A Magyar Tudományos Akadémia 2020-ban a zsűri döntése alapján a díjat Terence Tao-nak az "Nonlinear Dispersive Equations" című könyv szerzőjének ítélte oda.

A Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj adományozásáról

A Bolyai-díjat a Magyar Tudományos Akadémia 1996-ban, és azután minden ötödik évben újra kiadja, a megelőző 15 évben bárhol és bármilyen nyelven megjelent legkiválóbb, áttörő jelentőségű, saját új eredményeket, módszereket bemutató matematikai monográfia szerzőjének, tekintetbe véve a szerző előző tudományos munkásságát is.

A díj aranyéremből és 25e USD összegű "Bolyai-jutalom"-ból áll. Az érem egyik oldalát az Akadémia és Budapest képe, másik oldalát a "Bolyai-díj" felirat, évszám, és a díjazott neve díszíti.

A díj átadása az Akadémia Matematikai Tudományok Osztályának nyilvános ülésén történik, esetlegesen nagyobb számú résztvevőt mozgósító nemzetközi rendezvény alkalmával, ehhez kapcsolódva.

A díj odaítélése előtt egy évvel az Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya öt rendes tagból és öt kiemelkedő külföldi matematikusból álló bizottságot választ és kijelöli annak elnökét. A bizottság a díj átadása előtt legkésőbb három hónappal jelentést tesz döntéséről az osztályelnöknek. A bizottság tagjai közül maga választja meg előadóját, aki a díj átadásakor részletesen ismerteti a díjazott munkásságát, és erről írásbeli jelentést készít. Az elnök a bizottságban szintén szavaz, és szavazategyenlőség esetén szavazatával dönt.
A bizottsági tagok munkái a díj szempontjából nem vehetők tekintetbe.
A bizottság általában levelezés útján dönt; szükség esetén azonban Magyarországon ülést tart.