III. Matematikai Tudományok Osztálya

Gyires Béla-díj

A Gyires Béla-díj adományozásának szabályairól

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya 2003-ban − Dr. Gyires Klára és Dr. Gyires Tibor (Gyires Béla gyermekei) kezdeményezésére – Gyires Béla, a magyar matematika kiemelkedő alakja emlékének méltó megörökítésére Gyires Béla-díj (továbbiakban díj) alapítását határozta el.

A díj a matematikában, elsősorban a Gyires Béla által művelt tudományágak és annak alkalmazásai területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda.

A díjban csak 40 évesnél fiatalabb magyar állampolgár részesülhet. A díj a jelöltek között nem osztható meg.

A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg, a díjban nem részesülhetnek az Alexits György-díj, az Erdős Pál-díj és a Turán Pál-díj kitüntetettjei.

Kétévente egy díj kerül átadásra, amelynek odaítélésére javaslatot tehetnek a Matematikai Tudományok Osztálya tagjai, az Osztály Matematikai Tudományos Bizottságának, Operációkutatási Tudományos Bizottságának és az Informatika- és Számítástudományi Tudományos Bizottságának tagjai, valamint az Osztályhoz tartozó MTA doktorok.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra felterjesztett jelölt tudományos tevékenységét és annak nemzetközi visszhangja részletes ismertetését. A döntésről értesíteni kell a kezdeményezőt.

A javaslattételi felhívást a Matematikai Tudományok Osztálya titkársága küldi meg a javaslattételre jogosultaknak. A díjjal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Matematikai Tudományok Osztályának titkársága látja el.

A személyi jelöléseket a Matematikai Tudományok Osztályának ülése értékeli. A díjban részesülő személyről a Matematikai Tudományok Osztályának ülése titkos szavazással dönt.

Az elismerésben részesülő személy oklevélben és pénzjutalomban részesül.

A díj minden páros évben odaítélendő.

A díj ünnepélyes átadására a Matematikai Tudományok Osztályának a Magyar Tudományos Akadémia közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénye keretében kerül sor.

Gyires Béla-díj díjazottak 2004-2020:
Viharos László, ifj. Benczúr András, Marx Dániel, Miklós István, Rásonyi Miklós, Csáji Balázs, Bozóki Sándor (2018), Csomós Petra (2020)