III. Matematikai Tudományok Osztálya

Matematikai Közoktatási Munkabizottság

A Matematikai Közoktatási Munkabizottság tisztségviselői

A bizottság elnöke

Laczkovich Miklós, az MTA rendes tagja

A bizottság alelnöke

Hatvani László, az MTA rendes tagja

A bizottság titkára

Vancsó Ödön, központvezető adjunktus

Matematikai Közoktatási Munkabizottság tagjai

Beé Andrea igazgatóhelyettes
Eötvös József Gimnázium, Budapest

C. Neményi Eszter tanító
középiskolai matematikatanár, ELTE TÓK

Csahóczi Erzsébet nyug. Vezetőtanár
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

Csatár Katalin vezető tanár
Radnóti M. Gimn., Budapest

Hámori Veronika nyug. Igazgató
Fazekas M. Gyak. Ált. Isk. Gimn., Budapest

Herendiné Kónya Eszter adjunktus
DE TTK

Jakucs Erika vezetőtanár
Fazekas M. Gyak. Ált. Isk. Gimn., Budapest

Juhász Péter csoportvezető
MTA Rényi Alfréd MKI Szakmódszertani Csoport

Katona Gyula, az MTA rendes tagja
Rényi Intézet

Katz Sándor tanár
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád

Kosztolányi József
SZTE Bolyai Intézet

Kovács Ákos tanár
Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen

Kovácsné Nagy Emese igazgató
Hejőkeresztúri Ált. Isk.

Magyar Csaba (külső tanácsadóként)

Németh József docens
SZTE Bolyai Intézet

Pintér Klára főiskolai docens
SZTE JGYPK

Szanics Anikó tanár
DE Arany J. Gyak. Ált. Isk.

Szemerédi Endre, az MTA rendes tagja
Rényi Intézet

Szilágyi Brigitta
BME

Szitányi Judit tanszékvezető adjunktus
ELTE TÓK

Vajda István adjunktus
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

Veres Pál igazgató
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

Testületi munka

A Matematika Közoktatási Munkabizottságot az MTA III. osztálya azzal a céllal hozta létre, hogy felmérje a magyarországi matematikatanítás jelenlegi helyzetét és főbb problémáit. E felmérés eszközeként a munkabizottság 2016 elején kidolgozott egy kérdőívet (lásd itt), amelyet 2016. február 22-én tett közzé a Bolyai János Matematikai Társulat segítségével. 2016. március 2-án az Oktatási Hivatal a kérdőívre vonatkozó felhívást az ország összes általános- és középiskolájának kiküldte. A kérdőívkitöltés határidejének 2016. március 15-ét jelöltük meg, valójában a kitöltésre 2016. március 17-ig volt lehetőség.

A kérdőívet 4257-en töltötték ki. Mivel – durva becslés szerint Magyarországon kb. 20 000 általános- és középiskolai tanár lehet, ez azt jelenti, hogy a kérdőívet a matematikatanárok több mint 20 százaléka töltötte ki.

A mellékelt dokumentumban összesítjük a kérdőív kérdéseire adott válaszokat. Ez a legtöbb esetben pusztán egy grafikon. Ezek tartalmának lényegét az értelmezés megkönnyítése céljából néhány esetben írásban foglaljuk össze. Ahol a kérdés szöveges választ kért, ott a válaszokat egy-egy részletes összefoglalás keretében adjuk meg.

Az összefoglalás célja az adatok áttekinthető összegzése, nem pedig azok értelmezése. Az értelmezés és a tanulságok levonása (beleértve az ún. keresztösszefüggéseket) külön tanulmányt igényel. Mindanozáltal nyilvánvaló, hogy egyes adatok önmagukért beszélnek. Különösen igaz ez a szöveges válaszok összegzéseire (lásd a 11. kérdés második részét, továbbá a 18., 22., és a 29. kérdéseket).

2016. május 1.

A Matematika Közoktatási Munkabizottság