V. Orvosi Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Baldauf Zsolt

Buday László, az MTA rendes tagja, az Elméleti Orvostudományi Bizottság elnöke

Harsányi László, az orvostudomány kandidátusa, a Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság elnöke

Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság társelnöke

Hortobágyi Tibor, az MTA doktora, a Klinikai Idegtudományi Bizottság elnöke

Szökő Éva, az MTA doktora, a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Vokó Zoltán, az MTA doktora. a Megelőző Orvostudományi Bizottság elnöke

Zelles Tivadar, az MTA doktora, a fogorvostudomány képviselője