I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Felfedezések a humán tudományokban

2012. november 12.

Az ülést megnyitja: Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Az ülésszak levezető elnöke: Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Vargyas Gábor: Régi értékek újra „felfedezése”. Egy hegyi törzs, a brúk, a vietnami háborúban.

Sárkány Mihály: Kulturális változások „felfedezése”: hogyan termelnek és nem termelnek kávét a kikujuk?

Nagy Zoltán: Felfedezés és észrevétlenség. A vaszjugáni hantik esete a társadalomtudománnyal.

Mészáros Csaba: Felfedezéstől a megértésig. Gondolatok az etnológia ismeretelméletének természetéről

Az ülésszak levezető elnöke: Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Kecskeméti Gábor: Pécseli Király Imre ismeretlen művei: Új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz

Fórizs Gergely: Újdonságok a Berzsenyi-filológiában

Kelevéz Ágnes: Egy rejtélyes Babits-kézirat megfejtése

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi ismeretlen kéziratai

Az ülésszak levezető elnöke: Somfai László, az MTA rendes tagja

Horváth László: Klasszikus görög szónoklatok felfedezése, a Hypereidés-palimpsestus

Haader Lea: Zabatah mynketh gonoztwl – säbädiczmk mikët a gonostwl. Írott és beszélt nyelv kettőssége a legutóbb felfedezett ómagyar nyelvemlékben (XVI. század eleje).

Vikárius László: Bartók „újrafelfedezett” Cantata profanájának kritikai közreadásáról

Tallián Tibor: Egy Bánya rejtelme avagy Erkel Ferenc operáinak közreadása