I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián Erdélyi János születésének 200. évfordulója alkalmából

2014. április 10.

Moderátor: Paládi-Kovács Attila akadémikus, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

T. Erdélyi Ilona, az MTA doktora, irodalomtörténész: Beszámoló az Erdélyi János pályaképéről írt monográfiáról

Dienes Dénes, habil. egyetemi tanár, Sárospataki Teológiai Akadémia: Erdélyi János és a Sárospataki Kollégium

Paládi-Kovács Attila akadémikus, etnográfus: Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia

S. Varga Pál akadémikus, irodalomtörténész: Erdélyi János romantika-fogalmáról

Korompay János, az MTA doktora, irodalomtörténész: Erdélyi és Arany: két életmű találkozása

Fórizs Gergely PhD, irodalomtörténész: Erdélyi János esztétikai kánonja az 1840-es években

Mester Béla PhD, filozófus: Erdélyi és a magyar filozófiai nyelv

Moderátor: S. Varga Pál akadémikus, a Debreceni Egyetem professzora

Tarjányi Eszter PhD, irodalomtörténész: Kritikát író költő, avagy verset író kritikus

Szilágyi Márton, az MTA doktora, irodalomtörténész: Erdélyi János és az irodalmi népiesség

Küllős Imola, az MTA doktora, folklórkutató: „Szikra - forrás – törzsök”. Gondolatok Erdélyi János néphagyomány-felfogásáról.

Csörsz Rumen István PhD, irodalomtörténész: A Népdalok és Mondák közköltészeti forrásai

Gulyás Judit PhD, folklórkutató: Erdélyi János és a korai magyar népmesekiadások

Almási István, a zenetudomány doktora, Kolozsvár 19. századi kottás dalgyűjtemények tartalmi hasonlóságai és különbségei

Zárszó: S. Varga Pál akadémikus