I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Babits Mihály-emlékülés

2008. november 10.

Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke
Megnyitó

Üléselnök: Szörényi László, az MTA doktora

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Babits újklasszicizmusa

Tverdota György, az irodalomtudomány doktora: Babits és József Attila bűn-versei

Jankovics József, az irodalomtudomány kandidátusa: Az esszé- és tanulmányíró Babits

Kelevéz Ágnes PhD: ”Szántszándékos anachronizmusok”. Idézésfajták időjátéka Babits műveiben

Sipos Lajos, az irodalomtudomány kandidátusa: „Mindig lesz benne felfedezni való”. A Babits recepció

Üléselnök: Tverdota György, az irodalomtudomány doktora

Csokonai-Illés Sándor egyetemi doktor: A képíró költő. Az induló Babits költői univerzuma

Buda Attila: A novellaíró Babits

Pienták Attila PhD: Az esszéíró Babits pályatörése

Szénási Zoltán PhD: Vallás és vallomás. Kereszténység és irodalom Babits életművében

Tóth Máté doktorandusz: Babits levelezés – egy státus rekonstruálása

Téglás János: „Köszönöm, hogy van a világon”. Babits és Tessitori Nóra barátsága