I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Horváth János-ülésszak

2003. november 7.

Üléselnök: Szörényi László

Vizkelety András, az MTA levelező tagja: A középkori magyar írásbeliség rendszerezése

R. Szalay Ágnes, egyetemi doktor: A humanizmus-kutatás Horváth János nyomában.

Szabó András, az MTA doktora: ”A reformáció jegyében”

Mezey Márta, az irodalomtudomány doktora: A XIX. század fejlődéstörténeti előzményei

Margócsy István, PhD: A Petőfi-könyv újraolvasása

Imre László, az MTA doktora: A „nemzeti klasszicizmus” koncepciója – egykor és ma

Görömbei András, az MTA levelező tagja: Horváth János Ady-képe

Kecskés András, az irodalomtudomány kandidátusa: Nyolcas

Dávidházi Péter, az irodalomtudomány doktora: Az irodalomtörténészi feladat hagyományozódása

Korompay János, az MTA doktora: A hagyaték.