I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A hazai társadalom- és humán tudományi felsőoktatás helye, szerepe, jövője

2012. május 10.

Az ülés elnöke: Hunyady György, a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

Simai Mihály akadémikus: A társadalomtudomány és a társadalmi innovációk

Boros Gábor, az MTA doktora: Filozófia és a műveltség mint eszmény

Szögi László, a történelemtudomány kandidátusa: A humán felsőoktatás történelmi fejlődése

Mátrai Zsuzsa, az MTA doktora: Beszéljünk az emberről! A felsőoktatás felelőssége

Hrubos Ildikó, a szociológiai tudomány kandidátusa: Válságkezelés a felsőoktatásban – európai megoldások

Kis Norbert, helyettes államtitkár (NEFMI) reflexiói

Az ülés elnöke: Bélyácz Iván, a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke

Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke tájékoztatója

Zalai Ernő akadémikus: A közgazdászképzés helyzete és kilátásai

Mezey Barna, az MTA doktora: Jogászképzés a felsőoktatás változó rendszerében

Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa: A történettanítás XX. századi változásai és a kilátásai

Az ülés elnöke: Paládi-Kovács Attila, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

Szajbély Mihály, az MTA doktora: „…realismust a humanismus felébe ragozni…” Magyar nyelv és irodalom: egy régi diszciplína a változó felsőoktatásban

Hoffmann István, az MTA doktora: Kutatás és oktatás kapcsolata a magyar nyelvészeti képzésben

Komlósi László, a nyelvtudomány kandidátusa: A diszciplináris idegen nyelvi oktatás (anglisztika) helyzete változó felsőoktatásunkban a humán tudományok jövője szemszögéből

Orosz Magdolna, az MTA doktora: A modern filológiai (germanisztikai) oktatás és kutatás a magyar felsőoktatásban: helyzetkép, tendenciák, kihívások