I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében – Bécsy Tamás életművéről

2007. november 12.

Kékesi Kun Árpád PhD, az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának elnöke
Megnyitó

Üléselnök: Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

Poszler György, az MTA rendes tagja: Drámamodellektől a színháztudományig Bécsy Tamás munkásságában

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja: A cselekvés utánzása. A praxis fogalma Arisztotelész drámaelméletében

Kékesi Kun Árpád PhD: Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia

Müller Péter, az irodalomtudomány kandidátusa: A test mint egynemű közeg (Bécsy Tamás színjátékelméletében)

Jákfalvi Magdolna PhD: Drámaolvasás, színházolvasás

Kiss Gabriella PhD: „A siker receptjei“. Az operettjátszás szerepe a magyar színházi hagyomány önértelmezésében

Üléselnök: Kékesi Kun Árpád PhD

Székely György, az irodalomtudomány doktora: Egy királyfi furcsa álcát ölt. A Színész-Mű lételméletéhez

Nagy Imre, az MTA doktora: A negyedik modell?

Bókay Antal, az irodalomtudomány kandidátusa: Szelfkonstrukció és a Hamlet

Kurdi Mária, az irodalomtudomány kandidátusa: Név és monológ. Nem dialógus formában írott drámák a kortárs angol nyelvű színpadon

Szendi Zoltán, az irodalomtudomány kandidátusa: A drámastruktúrák határhelyzetei a modern német irodalomban

Pintér Márta Zsuzsanna, az irodalomtudomány kandidátusa: A kétszintes dráma modellje a misztériumjátékokban

Pethőné Nagy Csilla: Szöveg – séma – kompetencia