I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Emlékülés Alexander von Humboldt születésének 250., Johann Wolfgang von Goethe születésének 270. évfordulója alkalmából

2019. november 15.

Alexander von Humboldt

Megnyitó és levezető elnök: Jakab Éva, a Magyarországi Humboldt Egyesület elnöke

Michael Strobl -Thomas Nehrlich: Die ganze Welt in 1000 Schriften. Die Berner Humboldt-Ausgabe (Ezer írásban az egész világ. Humboldt műveinek berni kiadása.)

Kiss Endre: Humboldt Kozmosza

Adamik Lajos: „Legfőbb ideje, hogy végre már egyszer anyanyelvünkön is olvashassuk". A magyar nyelvű Humboldt-recepció tétova kezdetei / "Es ist höchste Zeit, dass wir ihn endlich einmal auch in unserer Muttersprache lesen können." Die zögernden Anfänge der ungarischen Humboldt-Rezeption.

Debreczeni Droppán Béla: Egy kőemlék története: G. Washington és A. v. Humboldt együtt a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében – állíttatott tíz évvel a forradalom kitörése után 1858. március 15-én

Koszorúzás a Kubinyi-kőnél a Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeum, az Akadémia, az MHE és a MGT képviseletében.

Humboldt és Goethe

Levezető elnök: Kertész András, az MTA I. osztályának elnöke

Frank Tibor: Szalonélet Humboldt és Goethe körül: kultúra és politika Bécsben, Berlinben és Weimarban

Bernáth Árpád: Egy kutatási program tervezete: Mennyiben és milyen okból tekinthető válasznak Goethe Italienische Reise c. műve A. v. Humboldt Ideen zu einer Physiognomie der Gewächse c. művére

Johann Wolfgang von Goethe

Levezető elnök: Orosz Magdolna, a Magyar Goethe Társaság (MGT) tagja

Németh György: Goethe és a görög dráma

Hamza Gábor: Johann Wolfgang Goethe és a római jog

Kocziszky Éva: Alvás és álom a Goethe-kor esztétikájában