I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

100 éves a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

2011. december 15.

Elnök: Fráter Zoltán egy. docens (ELTE), a Társaság főtitkára

Paládi-Kovács Attila az MTA tagja, az MTA Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának elnöke: A centenáriumát ünneplő Magyar Irodalomtörténeti Társaság köszöntése

Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő, a Társaság tiszteleti tagja: Irodalom és irodalomtörténet

Dávidházi Péter az MTA tagja, tud. főosztályvezető (MTA Irodalomtudományi Intézet): Éjszaka fölriadni. Toldy Ferenc és az irodalomtörténészi hivatás

Korompay H. János DSc, tud. tanácsadó (MTA Irodalomtudományi Intézet): Horváth János és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Sipos Lajos prof. emer. (PPKE), a Társaság elnöke: Történet és tanulság

Elnök: Szabó B. István egy. docens (ELTE), a Társaság tudományos titkára

Kiss Jenő, az MTA tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke: Két társaság – egy cél?

Szathmári István prof. emer. (ELTE): A Magyar Nyelvtudományi Társaság kapcsolata az irodalomtudománnyal és a szépirodalommal

Bernáth Árpád egy. tanár (SZTE): Tudomány és Társaság

Elnök: Sipos Lajos prof. emer. (PPKE), a Társaság elnöke

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA tagja, intézetig. egy. tanár (ELTE): Irodalom – ma

E. Csorba Csilla, főigazgató (Petőfi Irodalmi Múzeum), a Társaság Közművelődési Tagozatának elnöke: A Petőfi Társaságtól a Petőfi Irodalmi Múzeumig

Praznovszky Mihály CSc, múzeumigazgató: Irodalmi emlékházak térben és időben

Elnök: Fábiánné Szenczi Ibolya, a Társaság alelnöke

Finta Gábor PhD, egy. tanársegéd (PPKE), az Irodalomismeret felelős szerkesztője: Az Irodalomismeret új folyama

Fűzfa Balázs PhD, egy. docens (Nyugat-magyarországi Egyetem), a Társaság Vas Megyei Tagozatának elnöke: Mentés másként, avagy új utakon az irodalomtanítás

Diószegi Endre középisk. tanár (Ady Endre Gimnázium, Bp.), a Társaság Tanári Tagozatának elnöke: Info-kommunikációs eszközök az irodalomtanításban

Zárszó