I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kazinczy Ferenc-emlékülés

2009. május 7.

Üléselnök: Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke

Megnyitó: Maróth Miklós, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Kiss Jenő, az MTA rendes tagja: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye

Bíró Ferenc, az irodalomtudomány doktora: A neológus a grammatikák között

Debreczeni Attila, az MTA doktora: A Kazinczy kritikai életműkiadás textológiai problémái

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA doktora: A különbözés egysége. Kazinczy nyelvértelmezésének funkcionális alapjai

Üléselnök: Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

Miskolczy Ambrus, a történelemtudomány doktora: Reformot! De hogyan? Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely furcsa vitája

Margócsy István PhD: Kazinczy Ossián-fordítása posztmodern szemmel

Völgyesi Orsolya PhD: Kazinczy és Zemplén vármegye nemesi társadalma az 1820-as évek közepén

Szilágyi Márton, az irodalomtudomány kandidátusa: A fogság helyzete mint téma Kazinczy Fogságom naplója című művében