I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Tudományos tudásátadás: a tárgytudományos oktatás alapvető kérdései

2014. november 10.

Megnyitó: Kertész András, az MTA rendes tagja

Csapó Benő, az MTA doktora: A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja: Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz? A tárggyá tett nyelv visszahumanizálása az oktatásban

Kugler Nóra PhD: Lehetőségek és akadályok a nyelvtanórai tudáskonstruálásban

Elnök: Imre László, az MTA rendes tagja

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja: Nyelv – médium – kultúra (Az irodalomértés kultúrájának dilemmái az ezredfordulón)

Molnár Gábor Tamás PhD: Szövegértés és irodalomértés a magyarórán. (Létezik-e „irodalmi kompetencia”?)

Bárczi Zsófia PhD: Tudományos tudásátadás – kisebbségi helyzetben

Elnök: Romsics Ignác, az MTA rendes tagja

Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja: A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa

Farkas Katalin PhD: Tudományos tudásátadás a történelemoktatásban

Pléh Csaba, az MTA rendes tagja: A naiv emberismeret és pszichológia helye a közoktatásban

Elnök: Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja

Baksa Brigitta PhD: Iskola és néprajz – a hon- és népismeret-oktatás lehetőségei

Badó Attila PhD: Jogismeret a közoktatásban