I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban

2014. május 8.

Megnyitó: Kósa László akadémikus

Mikó Árpád, az MTA doktora: A művészettörténet a művelődéstörténeti alapművekben

Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa: Jeltörténet a művelődéstörténetben és a szemiotikában

Monok István, az MTA doktora: A könyves kultúra a művelődéstörténeti alapművekben

Viskolcz Noémi, PhD: A tudományköziség elve és gyakorlata művelődéstörténeti kézikönyveinkben

Ács Pál, az MTA doktora: Fogalmak hálójában - Irodalomtörténet és művelődéstörténet

Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa: Tudomány- és technikatörténet a magyar művelődéstörténetet összegző kézikönyvekben

Krász Lilla, PhD: A medicina reprezentációi a magyar művelődéstörténet-írásban

Horn Ildikó, PhD: Történetírás és a kora újkori magyar művelődéstörténet

Gyáni Gábor akadémikus: Művelődés-, kultúra-, és mentalitástörténet: a paradigmaváltás dilemmái

Kőszeghy Péter, PhD: A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon múltja és jövője