I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

„… és palota épül a puszta beszédből”. A 200 éves Arany János

2017. május 15.

Elnök: Korompay H. János, az MTA doktora

Bolonyai Gábor, az irodalomtudomány kandidátusa: Az Aristophanés-fordítások új kiadásának elvei

Paraizs Júlia PhD: Többnyelvű kritikai kiadás. Arany János Szentivánéji álom-fordítása

Csörsz Rumen István PhD ˗ Rudas Márta PhD: Egyéni emlékezet és közösségi tudás. Arany János Dalgyűjteménye (1874)

Hász-Fehér Katalin PhD: Arany János széljegyzeteiről

S. Varga Pál, az MTA rendes tagja: Vers és (életrajzi) kontextus. Az 1860 után keletkezett Arany-versek datálásának néhány tanulsága

Kovács József PhD: Arany János hivatali levelei az Akadémián. A kritikai (újra)kiadás szükségessége és lehetőségei

Elnök: Imre László, az MTA rendes tagja

Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja: Egy Arany-vers észrevétlen bibliai utalása mint hermeneutikai kérdés

Szörényi László, az MTA doktora: A Toldi-dilógia

Milbacher Róbert PhD: „Szeresd a magyart, de ne faragd le”. A csinosodás program és visszavonása a Toldi és a Toldi estéje példáján

Tarjányi Eszter, az irodalomtudomány kandidátusa: Arany János, a parodista

Nyilasy Balázs, az irodalomtudomány kandidátusa: Arany János és a romance

Kovács Gábor PhD: Arany János verses novellája

Szilágyi Márton, az MTA doktora: Az őstörténet mint poétikai probléma (Arany János: Buda halála)