I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében

2009. augusztus 19.

Köszöntő: Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke

Megnyitó: Sólyom László köztársasági elnök

Levezető elnök: Kenesei István igazgató, MTA Nyelvtudományi Intézet

Szalayné Sándor Erzsébet, egy. docens, PTE Nemzetközi- és Európajogi Tanszék; intézetigazgató, PTE ÁJK Európa Központ: A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága

Csernicskó István, rektorhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola; igazgató, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna: Nyelvi jogi szabályozás Ukrajnában

Horváth István, egy. docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, elnök, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, Románia: Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában

Korhecz Tamás, egy. docens, alkotmányjogász, tartományi jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkár, Újvidék (Vajdaság), Szerbia: A hivatalos nyelvhasználat jogi keretei a Vajdaságban (Szerbiában) – Jog és gyakorlat

Szoták Szilvia, elnök, Imre Samu Nyelvi Intézet, Felsőőr (Burgenland), Ausztria: Törvényes garanciák és a gyakorlat a horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyarság életében

Szabómihály Gizella, nyelvész, elnök, Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, Szlovákia: A nyelv szimbolikus funkciója a szlovák államnyelvtörvényben

Kontra Miklós, tud. főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet; egyetemi tanár, SZTE, Szeged: Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében

Szarka László, tud. főmunkatárs, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest; dékán Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, Szlovákia: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai hétköznapokban