I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kosztolányi Dezső-emlékülés

2010. május 7.

Üléselnök: Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Füzérszerűség Kosztolányi életművében

Thomka Beáta, az irodalomtudomány doktora: Arcélek és portrék. Kosztolányi imaginárius arcképcsarnoka

Angyalosi Gergely, az irodalomtudomány kandidátusa: A hiányzó közép. Kosztolányi társadalom-víziója az „Ünnepi körkép” című versben

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA doktora: Szerkezeti zártság és jelentésbeli nyitottság Kosztolányi prózamondataiban

Bengi László, PhD: Művelődés- és nemzetfogalom, tudományközi és nyelvi szemléletmód Kosztolányi írásaiban

Veres András, az irodalomtudomány doktora: Kosztolányi Ady-komplexuma

Üléselnök: Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

Bónus Tibor, PhD: Színháziasság és az érzékek topológiája – Kezek (Az Édes Anna értelmezéséhez)

Hima Gabriella, az MTA doktora: Esti Kornél úti élményei

Józan Ildikó, PhD: Nyelvek poétikája

Hózsa Éva, az irodalomtudomány doktora (Szerbia): Kosztolányi-versek, korabeli német fordítások

Arany Zsuzsanna, PhD: Forrásgyűjtés a Kosztolányi kritikai kiadáshoz: ismeretlen kéziratok és a hírlapi anyag feltárása

Fráter Zoltán, PhD: A „népszerű” Kosztolányi, avagy ki írja Kosztolányi szövegeit?