I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A magyar őstörténet-kutatás másfél évtizede

2003. november 25.

Harmatta János, az MTA rendes tagja: A magyar őstörténet-kutatás másfél évtizede

Honti László, az MTA külső tagja: A magyar nyelv őstörténete

Benkő Loránd, az MTA rendes tagja: Adalékok Árpád-kori országvédelmünkhöz

Róna-Tas András, az MTA rendes tagja: Nép és nyelv és a magyar őstörténet

Kristó Gyula, az MTA levelező tagja: A DE ADMINISTRANDO IMPERIO 38. fejezetének forrásairól

Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja: Szekerek és fogatok a honfoglalás korában

Hoppál Mihály, a néprajztudomány kandidátusa: A magyar ősvallás kutatásának újabb eredményei

Kara György, az MTA levelező tagja: Az avarság nyelvi nyomai

Bertha Árpád, a nyelvtudomány doktora: A magyar nyelv török jövevényszavairól

Fodor István, a nyelvtudomány doktora: A korai volgai bolgár-magyar kapcsolatokról

Makk Ferenc, a történelemtudomány doktora: A magyarok szállásterülete a 10. században

Erdélyi István, a történelemtudomány doktora: Julianus barát útjai