I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Okok és okozat. A magyar nyelv finnugor rokonságával kapcsolatos vélekedések a közgondolkodásban történeti, szociológiai és szociálpszichológiai megközelítésben

2017. május 12.

Elnök: Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora

Megnyitó: Kertész András, az MTA rendes tagja

Bevezető: Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora

Laakso, Johanna, Prof.Dr.: A (magyar) finnugrisztikának még mindig legitimálnia kell önmagát?

Békés Vera, a filozófiai tudomány kandidátusa: A „nyelvrokonság” terminus fogalomtörténeti fordulatai

Ablonczy Balázs PhD: Néprokonság és néprokonítás: eszmei és politikai előfeltételek a két világháború között

Krekó Péter PhD: Összeesküvés-elméletek és az Alternatív Igazság vonzereje. (Miért vonzóak a finnugor nyelvrokonságot megkérdőjelező megközelítések?)

Vitaindítók:

Honti László, az MTA rendes tagja: A nyelvünk és népünk előéletéről fabrikált tévtanok háttere

Róna-Tas András, az MTA rendes tagja: Őstörténet és társadalmi tudat