I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Németh László centenáriumi konferencia

2001. május 10.

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja: Németh László és a görögség

Borbándi Gyula, író: Németh László és a népi mozgalom

Kiss Gy. Csaba, az irodalomtudomány kandidátusa: Két malomkő között? Németh László Kelet-Közép-Európáról

Kulcsár Szabó Ernő, az MTA levelező tagja: Arc és kánon az Ember és szerepben

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: A fordíthatóság esélyei

Imre László, az irodalomtudomány doktora: Az esszé igazsága és a tudomány igazsága

Olasz Sándor, az irodalomtudomány kandidátusa: Németh László és az európai regény

Görömbei András, az irodalomtudomány doktora: A drámaíró Németh László dilemmái