I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvbemutatója

2019. május 20.

Megnyitó: Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Bevezető: Kertész András, az MTA rendes tagja, osztályelnö

Bollobás Enikő (szerk.): Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019.

A könyvet bemutatja: Fabiny Tibor, az irodalomtudomány kandidátusa

Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019.

A könyvet bemutatja: Hegedűs Veronika PhD

Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és korszakküszöb. Klasszikusok a modernség fordulópontján. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2019.

A könyvet bemutatja: Margócsy István PhD

Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
Budapest: Gondolat Kiadó, 2018.

A könyvet bemutatja: Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa

Németh T. Enikő: Implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use. Grammar and pragmatics interacting.
Sheffield and Bristol: Equinox, 2019.

A könyvet bemutatja: Prószéky Gábor, az MTA doktora