I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Lexikográfia és nyelvtechnológia

2011. november 8.

Megnyitó: Nyomárkay István, az MTA rendes tagja

Üléselnök: Nyomárkay István, az MTA rendes tagja

Magay Tamás, professor emeritus, KGRE: A magyarországi lexikográfia (áttekintés)

Fábián Zsuzsanna, egyetemi tanár, ELTE BTK: Kétnyelvű szótárak

Bárdosi Vilmos, egyetemi tanár, ELTE BTK: A magyar frazeográfia története

Üléselnök: Kertész András, az MTA rendes tagja

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA levelező tagja: Szótártani szemantikai kérdések kognitív szempontból

Prószéky Gábor, egyetemi tanár, PPKE ITK: A nyelvtechnológia hatása napjaink lexikográfiájára

Váradi Tamás, igazgatóhelyettes, MTA Nyelvtudományi Intézet: A Nyelvtudományi Intézet hatása napjaink lexikográfiájára,

Hunyadi László, egyetemi tanár, DTE BTK: Ember – gép – kommunikáció