I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Narratíva, kánon, fordítás. Újraolvasó konferencia Szegedy-Maszák Mihály emlékére

2017. március 16.

Elnök: Dávidházi Péter

Köszöntők: Gintli Tibor, Kertész András

Ritoók Zsigmond: A magyar Homérosz-fordítás korszakai

Józan Ildikó: Fordítás, történet

Molnár Gábor Tamás: Fordítás és kánon (Rilke-olvasók az amerikai irodalomban)

Kállay Géza: Kosztolányi Dezső angol fordításban

Tolcsvai Nagy Gábor: Az ittlét körülbeszélése (Az idő poétikája Kosztolányi művészetében)

Szilágyi Zsófia: Az újraolvasás kényszere és szenvedélye (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány)

Dobos István: Értékek értelmezője (Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső)

Tóth-Czifra Júlia: Boszorkányos kéziratok (Kivágatos források egy kritikai kiadásban)

Hoványi Márton: Relativitás. Esély vagy béklyó?

2017. március 17.

Elnök: Gintli Tibor

Kecskeméti Gábor: Narratíva az irodalomtörténet-írásban (A történetmondók történetei)

Bollobás Enikő: Önérték és távlatiság (Narratív személyköziség Henry James rövidprózájában)

Hajdu Péter: Az elhallgatás poétikája (Bródy Sándor: Kaál Samu)

Bengi László: Rögzítés vagy alkotás? (Képi technikák a századforduló novellisztikájában)

Tardy Anna: „Fontos a szerelem, kezit csókolom.” (A Kivilágos kivirradtig adaptációi)

Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán

Imre László: A műfajtörténet, az egyetemes és a nemzeti kánon dilemmáiról (Szegedy-Maszák Mihályt újraolvasva)

Tallián Tibor: Wälsungok a mézeskalács-kunyhóban (Jancsi és Juliska, Humperdinck Wagner-travesztiája)

Bezeczky Gábor: Többértelműség mint értelmezői stratégia

Kálmán C. György: Eleje, vége - a szöveg és a könyv határai