I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

József Attila-emlékülés

2005. május 5.

Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Megnyitó

Elnök: Szörényi László, az MTA doktora

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: A szerző önazonossága József Attila életművében

Veres András, az irodalomtudomány doktora: A kései korszak verstípusai (tipológiai kísérlet)

Bókay Antal, az irodalomtudomány kandidátusa: A késő-modern szelf megformálódása József Attila költészetében

Szigeti Lajos Sándor, az irodalomtudomány doktora: „A hetedik” cím egy lehetséges új értelmezése

Elnök: Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

Beney Zsuzsa, az irodalomtudomány kandidátusa: „Mintha a létből ballagna haza” – a „Téli éjszaka” néhány soráról

Szőke György, az irodalomtudomány doktora: Életrajz és költészet – párhuzamok és eltérések

N. Horváth Béla, az irodalomtudomány kandidátusa: Az elvegyülés és kiválás poétikai formái

Horváth Iván, az irodalomtudomány doktora: A költő értekező prózájának hálózati szövegkritikai kiadása

Tverdota György, az irodalomtudomány doktora: Az öntudat kopár öröme – a tudatosság szerepe József Attila költészetében