I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A 18. századi magyarországi zene- és tánctörténet kérdései

2006. november 7.

Üléselnök: Tallián Tibor

Felföldi László: Az elit és a populáris kultúra viszonya a 18. századi Ma­gyar­or­szágon a tánctörténeti források tükrében

Domokos Mária - Paksa Katalin: 18. századi források (1700-1820) világi dallamai a nép­ha­gyo­má­nyban

Somfai László: Haydn cigány adagiója

Üléselnök: Somfai László

Farkas Zoltán: Esztétikai és használati érték a 18. századi magyarországi mise-repertoárban. Adalékok a műalkotás fogalmának ki­ala­ku­lá­sához a hazai egyházi zenében

Halász Péter: A szimfónia a 18. századi Magyarországon: források, repertoár, helyi kompozíciók

Tallián Tibor: Opera Budán és Pesten 1800 körül