I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kiss Lajos-emlékülés

2004. február 10.

Üléselnök: Kenesei István és Kiefer Ferenc

Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja: Mit kell a szótárnak tudnia a melléknevekről?

Herman József, az MTA rendes tagja: A latin habet-től a francia, ill. spanyol il y a, hay-ig. A ’létezés’ kifejezésének szemantikája és grammatikája

Klinghammer István, a földrajztudomány doktora – Gercsák Gábor, PhD: Magyar földrajzi nevek angol nyelvű kiadványokban

Kiss Jenő, az MTA levelező tagja: Etimológia és nyelvtudomány

Zoltán András, a nyelvtudomány kandidátusa: Szláv–magyar etimológiák

Nyirkos István, a nyelvtudomány doktora: Korai ótörök és szláv jövevényszavaink szervetlen véghangzóiról

Honti László, az MTA külső tagja: Kiss Lajos, a kolléga

Gerstner Károly, PhD: A Kiss Lajos válogatott írásaiból készült kötet bemutatása

Szovák Kornél, a nyelvtudomány kandidátusa: Latin alakú helynevek használata a középkori forrásokban

Solymosi László, a történelemtudomány doktora: Anyanyelv és oklevéladás a középkori Magyarországon

Juhász Dezső, a nyelvtudomány kandidátusa: Névmagyarosítás és nemzeti romantika

Pusztai Ferenc, egyetemi docens: Lexikográfiai kötöttségek és lehetőségek

Pajzs Júlia, PhD: Az Akadémiai nagyszótár munkálatainak aktuális helyzetéről