I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Emlékkonferencia Vargyas Lajos születésének centenáriuma alkalmából

2014. szeptember 29.

Megnyitó: Paládi-Kovács Attila akadémikus, professor emeritus, MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Elnök: Paládi-Kovács Attila akadémikus

Andrásfalvy Bertalan (professor emeritus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék): Személyes emlékek Vargyas Lajosról

Pócs Éva (professor emeritus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék): Vargyas Lajos és a honfoglaláskori hitvilág kutatása

Nagy Ilona (ny. tudományos főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Apokrif legendák ponyván megverselve

Mikos Éva (tud. főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Miért és hogyan (nem csak) esztétikai tudomány a folklorisztika?

Rudasné Bajcsay Márta (tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet): Vargyas Lajos kutatói látásmódjáról – a Fehér László ballada kapcsán

Felföldi László (ny. tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet): Amíg egy nemzedék munkába áll... Vargyas Lajos és a néptánckutatás

Elnök: Andrásfalvy Bertalan (professor emeritus, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék)

Domokos Mária (ny. tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet): Vargyas Lajos, a tudományszervező

Szalay Olga (tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet): „Összegereblyézett Kodály cetlik”? Kodály hátrahagyott írásai Vargyas Lajos szerkesztésében

Bónis Ferenc (Széchenyi-díjas zenetörténész, Magyar Rádió): Kodály tanulmánya, a Magyar népzene. Együttműködés Vargyas Lajossal a mű végső formájának megalkotásában

Vargyas Gábor (tud. tanácsadó, MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Vargyas Lajos, a Magyar Néprajz V. kötetének főszerkesztője

Az „Akarjuk-e, hogy éljen a népdal”. Vargyas Lajos művelődéspolitikai írásai c. Folkmagazin különszám (2014. szeptember, szerkesztette: Vargyas Gábor) bemutatása

Filmvetítés: Kerítésen kívül. Portréfilm Vargyas Lajos népzenekutatóról (66 perc, rendezte: Csorba Judit Dorottya, InterMap Kft. 2000/ Hagyományok Háza, 2004)