I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kép és szöveg

2010. november 3.

Az ülésszakot megnyitja Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója

Üléselnök: Monok István, a Művelődéstörténeti Bizottság elnöke, az irodalomtudomány kandidátusa

Szőnyi György Endre, az MTA doktora: A kultúra medialitása: kép/szöveg elméletek

Vizkelety András, az MTA rendes tagja: A kettős út képi es epikai megjelenítése a középkorban

Buzási Enikő, a művészettörténeti tudomány kandidátusa: A portrésorozatok szerepe a 17. századi magyar arisztokraták politikai reprezentációjában

Viskolcz Noémi, PhD: Reprezentatív albumok, képeskönyvek, metszetgyűjtemények a kora újkori magyar könyvgyűjteményekben

G. Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa: Populáris politikai szimbólumok kora újkori röplapokon

Knapp Éva, az MTA doktora: Szent István első magyar király "alakváltozatai" a XV-XIX. századi sokszorosított grafikában

Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa: "Szep, majom, fekete ember, matska kepeket mutat neki": a vizuális es a textuális regiszter olvasatai G. C. Raff természethistória tankönyvében, 1799-1846.