I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Hadrovics László-emlékülés

2010. június 15.

Radoslav Katičić, a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia és az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja: László Hadrovics, kroatist meðu slavistima (Hadrovics László, kroatista a szlavisták között)

Nyomárkay István, az MTA rendes tagja: Hadrovics László, a magyar-horvát nyelvi és kulturális kapcsolatok kutatója (László Hadrovics, istraživač maðarsko-hrvatskih jezičnih i kulturnih veza)

Kiss Jenő, az MTA rendes tagja: Hadrovics Lászlóra emlékezve (Sjećajući se Lászla Hadrovicsa)

Milan Moguš, a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke: Kako pročitati Bašćansku ploču (Hogyan olvassuk a Baskai táblát)

Gerhard Neweklowsky, az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja: Hadrovicseve zasluge za istraživanje gradišćanskih Hrvata (Hadrovics László érdemei a gradistyei horvátok kutatásában)

Gadányi Károly, az MTA doktora: A Hadrovics-könyvtár (Hadrovicseva knjižnica)

Zoltán András, az MTA doktora: Hadrovics László, az etimológus (László Hadrovics kao etimolog).

Vig István, PhD: Hadrovics László olasz etimológiái (Talijanske etimologije Lászla Hadrovicsa)

Keszler Borbála, az MTA doktora: Névmás - névmási jelentés Hadrovics László felfogása kapcsán (Zamjenice - semantika zamjenice, prema shvaćanju Laszla Hadrovicsa)

Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa: Az egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája (Veličanstvenost jednostavnosti. Tipologija frazema Lászla Hadrovicsa)

Molnár Antal, PhD: A törökkori szerb egyház az elmúlt fél évszázad kutatásainak tükrében (Srpska crkva u tursko doba u zrcalu istraživanja prošloga stoljeća)

Lukács István, PhD: Hadrovics László, az irodalomtörténész (László Hadrovics, književni povjesničar)

Bañczerowski Janusz, az MTA doktora: Hadrovics László funkcionális magyar nyelvtana (Funkcionalna maðarska sintaksa Lászla Hadrovicsa)

Lőkös István, az MTA doktora: A Prekomurska pjesmarica protestáns énekeiről (O protestantskim pjesmama Prekomurske pjesmarice)

Mladen Pavićić, PhD: Hadrovics Lászlóné Szép Gabriella munkássága (Djelatnost Gabriele Szép-Hadrovics)

Nyomárkay István, az MTA rendes tagja, osztályenök-helyettes: Zárszó (Završna riječ)