I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az őshonos magyar nyelv és nyelvközösség az ezredforduló utáni világban. Az őshonos nyelvek éve és a magyar nyelv helyzete

2019. november 12.

Elnök: Kertész András, az MTA rendes tagja

Megnyitó: Kertész András, az MTA rendes tagja

Simai Mihály, az MTA rendes tagja: Bevezető: a magyar ENSZ Akadémia

Péntek János, az MTA külső tagja: Őshonos magyar nyelvközösségek a külső régiókban: helyzetek, folyamatok, perspektívák

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja: Őshonosság az ezredfordulón: a magyar nyelv és nyelvközösség az Európai Unióban és a globalizáció folyamatában

Andrássy György PhD, egyetemi tanár: Az őshonos magyar nyelv jogi helyzetének főbb összetevői

Fülemile Ágnes Phd - Borsos Balázs, az MTA levelező tagja: Őshonos magyar közösségek Európában. Regionális struktúra és a kulturális identitás színterei