I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Szabó T. Attila centenáriumi emlékülés

2006. április 27.

Benkő Loránd akadémikus: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár és a magyar nyelvtörténeti kutatások

Benkő Samu, az MTA külső tagja: Szabó T. Attila, az erdélyi művelődéstörténész

Éder Zoltán, a nyelvtudomány kandidátusa: Szabó T. Attila és a Magyar Nyelvtudományi Társaság

Péntek János, az MTA külső tagja: A kolozsvári egyetem és tudós professzora

Kósa László, az MTA levelező tagja: Szabó T. Attila és a néprajztudomány

Szathmári István, a nyelvtudomány doktora: Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató és a stílus mestere

Hajdú Mihály, a nyelvtudomány doktora: Szabó T. Attila, a nevek kutatója