I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Fény és sötétség. Profán képzetek, népi hiedelmek és vallási tanítások

2015. május 7.

Levezető elnök: Paládi-Kovács Attila akadémikus

Esztári Réka doktori hallgató: Midőn "sötétség lett úrrá mind az országokon": Holdfogyatkozási rituálék az ókori Mezopotámiában

Nagy Ilona PhD: Égitestek, csillagképek a magyar eredetmondákban

Hoppál Mihály, az MTA doktora: A Tejút fiai. Égitestek és fényjelenségek az uráli népek mitológiájában

Pócs Éva, az MTA doktora: Fény és sötétség: egy alapvető vallási oppozíció Közép-Kelet Európa népeinek folklórjában

Török József PhD: Fiat lux: a fény és a világosság a keresztény tanításban

Szemán Attila főmuzeológus: Fények a föld alatt. A bányamécsek története