I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

2016. november 9.

Megnyitó, elnök: Hunyady György, az MTA rendes tagja

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, MTA BTK TTI: Kollektív emlékezet és a Memory Studies

Heller Ágnes, az MTA rendes tagja, ELTE BTK: Önéletrajzi emlékezés és kulturális emlékezés

Bodor Péter PhD, ELTE TáTK: Az emlékezet diszkurzusa

Dobos István, az MTA doktora, DE BTK: Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalomban

Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa, MTA BTK NTI: „Melynél szebb óráim sohasem voltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján

Elnök: Gyáni Gábor

Kovács Judit PhD, DE BTK: A nemzeti identitás implicit és explicit aspektusai

Gábor György PhD, MTA BTK FI: Az emlékezet funkcióváltozásai. Valósággá álmodott mítosz és nemzettudat

Erős Ferenc, az MTA doktora, PTE BTK: „Holokauszt-trauma és utóemlékezet”

Kovács Éva, a szociológiai tudomány kandidátusa, MTA TK: „Post-testimony”. A tanúságtétel helye a Soá történeti elbeszélésében

Ébli Gábor PhD, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem: Emlékezzünk a jövőre! Installációs élmény-alapú történeti múzeumok terjedése Kelet-Európában

Sonkoly Gábor, a történelemtudomány kandidátusa, ELTE BTK: A kulturális örökség és történettudomány viszonyának meghatározása