I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Tamás Lajos-emlékülés

2004. április 14.

Kiss Sándor (DE Francia Tsz.):Félmagánhangzók és diftongusok a francia nyelvtörténetben

Giampaolo Salvi (ELTE Olasz Tsz.): A személytelen szerkezet a régi és a mai olaszban

Faluba Kálmán (ELTE Spanyol Tsz.): A kötőmód folyamatos múltja (cantase, cantara) a régi és a mai spanyolban

Szijj Ildikó (ELTE Portugál Tsz.): Portugál igei paradigmák

Miskolczy Ambrus (ELTE Román Tsz.): Filológia és szellemtörténet: Zolnai Béla emlékezete

Kese Katalin (ELTE Román Tsz.): Tamás Lajos román filológiai munkássága

Szépe György (PTE Nyelvtudományi Tanszék): Emlékezés Tamás Lajosra