I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

HIST(O)RIOGRÁFIA: színháztörténet-írás a digitális média korában

2013. november 20.

PHILTHER-projekt szekció

Üléselnök: P. Müller Péter, az MTA doktora

Kékesi Kun Árpád, PhD: A PHILTHER mint historiográfiai modell

Jákfalvi Magdolna, PhD: Eseménytelenül. A színház fogalma a digitális média korában

Kiss Gabriella, PhD: Az Állami áruház-paradigma. Gondolatok a nevetés polgári színházának hazai tradíciójáról és politikusságáról

Schuller Gabriella, PhD: Megtalált pillanatok. A neoavantgárd hagyomány és a színháztörténet

SZÉKELY GYÖRGY-emlékszekció

Üléselnök: Kékesi Kun Árpád, PhD

Nagy Imre, az irodalomtudomány doktora: Székely György és Az ember tragédiája

P. Müller Péter, az MTA doktora: Székely György pályaképe