I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az 1930-as évek falukutató irodalma

Görömbei András, az MTA levelező tagja: A száz éve született Illyés Gyula szociográfiai munkássága

Paládi-Kovács Attila, az MTA levelező tagja: A társadalomtudományok és a falukutatás

Kósa László, az MTA levelező tagja: A néprajztudomány és a falukutatás

Andrásfalvy Bertalan, az MTA doktora: Népi értékek, művelődési hagyományok a 20. század első felében

Pál József, az MTA doktora: A falusi ember a szépirodalomban

Domokos Mária, PhD: Népzenetudomány és népzenei mozgalmak a harmincas években

Király Péter, az MTA doktora: A földműveléssel foglalkozók megnevezése a nyelvtörténeti adatok tükrében

Novák László, az MTA doktora: Nagykőrös társadalma az 1930-as években