I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Benkő Loránd-emlékülés

2011. november 28.

Megnyitó: Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, osztályelnök

Levezető elnök: Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja

Szabó Csilla (PhD, tudományos kutató, Kolozsvár): Erdély: kibocsátó fészek és ösztönző forrás

Hoffmann István (DSc., egyetemi tanár, Debrecen): Történeti névtan

Juhász Dezső (CSc., egyetemi tanár, Budapest): Nyelvföldrajz és nyelvjárástörténet

Korompay Klára (CSc., egyetemi docens, Budapest): A magyar írott standard

Gerstner Károly (CSc., tudományos főmunkatárs, Budapest): Etimológia és szótárszerkesztés

Tolcsvai Nagy Gábor (az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Budapest): Jelentéstörténet

Levezető elnök: Nyomárkay István, az MTA rendes tagja

Haader Lea (CSc., ny. tudományos főmunkatárs, Budapest): Történeti nyelvtan

Pusztai Ferenc (ny. egyetemi docens, Budapest): Szintézis és tudománytörténet

Szathmári István (DSc., professor emeritus, Budapest): A Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke

Hajdú Mihály (DSc., professor emeritus, Budapest): A tanszékcsoport-vezető és a tanszékvezető tanár

Kiss Jenő (az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Budapest): A tudós és az ember