I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Ferdinand de Saussure és hatása. Az első száz év

2006. május 11.

Üléselnök: Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja
Elnöki megnyitó

Voigt Vilmos, a néprajztudomány doktora: A szemiotika száz éve

Kelemen János, az MTA levelező tagja: A nyelv fogalma Saussure előtt és után

Péter Mihály, a nyelvtudomány doktora: Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában

Siptár Péter, az MTA doktora: A fonéma tündöklése és...

Németh T. Enikő, a nyelvtudomány kandidátusa: Saussure és Chomsky: az "azonos" nézetek különbözősége

Kertész András, az MTA levelező tagja: A saussure-i strukturalizmus racionális rekonstrukciója