I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Magyar néprajztudomány a 20. század derekán

2010. szeptember 14.

Centenáriumi néprajzi konferencia Ortutay Gyula és Tálasi István emlékére

Üléselnök: Paládi-Kovács Attila, az MTA rendes tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnöke
Megnyitó

Sárkány Mihály, PhD: A szétágazó és egybefonódó magyar néprajz a 20. század derekán

Kríza Ildikó, az MTA doktora: A népköltészet szövegkutatási módszerei és eredményei a XX. század derekán

Benedek Katalin, PhD: A magyar népmesekutatás eredményei: népmesekatalógus, egyéniségkutatás

Tátrai Zsuzsanna, a néprajztudomány kandidátusa: A néphagyomány népszerősítése: a néprajzi ismeretterjesztés

Üléselnök: Kósa László, az MTA rendes tagja

Andrásfaly Bertalan, a néprajztudomány doktora: Az írott források szerepe az anyagi kultúra kutatásában

Kisbán Eszter, az MTA doktora: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010)

Bárth János, ny. múzeumigazgató: A településtörténet és a településnéprajz kapcsolata

Kocsis Gyula, PhD: Agrártörténet és agráretnográfia

Kósa László, az MTA rendes tagja: Zárszó