I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Nagy kezdeményezések az Akadémián

2000. november 6.

Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja: Nyelvtudományi irányzatok az akadémián

Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja – Maróth Miklós, az MTA levelező tagja: Nagy kezdeményezések az ókortudományban

Paládi-Kovács Attila, a néprajztudomány doktora: Néprajzi feladatok, vállalkozások és az akadémia /1929-1967/

Domokos Mária, PhD: A Magyar népzene összkiadása és az akadémia

Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja: Kísérlet az újraértelmezésre: az akadémiai irodalomtörténet